APOSTILA DE LA HAGA După apostilarea sau vizarea documentului original prin instituţia competentă, pentru recunoaşterea acestuia este nevoie de traducere în limba ţării de destinaţie de către un traducator autorizat de Ministerul Justiţiei, în traducere fiind necesar să apară şi textul Apostilei sau vizării, urmând ca semnătura traducătorului să fie legalizată de către un notar public, iar la final, traducerea legalizată să fie apostilată sau supralegalizată prin Camera Notarilor Publici și, după caz, se supralegalizată prin Ministerul Afacerilor Externe și secția consulară a statului respectiv în România. Important: Clientul işi asuma răspunderea pentru conţinutul şi corectitudinea textului din documentele inaintate către biroul nostru.Asigurăm traduceri legalizate în 36 de limbi străine, la preţuri acceptabile. Serviciul de verificare / corectare a traducerii este inclus in preţul de autorizarea/ legalizarea acesteia. În regim normal, o traducere legalizată se predă în  termen de 1 zi lucrătoare, iar în urgenţă predarea se poate face şi în aceeaşi zi (în funcţie de volumul de lucru şi de disponibilitatea traducătorilor nostri colaboratori la momentul respectiv. THE APOSTLE OF THE HAGUE After apostille or endorsement of the original document by the competent institution, for its recognition it is necessary to translate into the language of the destination country by a translator authorized by the Ministry of Justice, in translation it is necessary to appear the text of the Apostille by a notary public, and at the end, the legalized translation to be apostille or superlegalized by the Chamber of Notaries Public and, as the case may be, is superlegalized by the Ministry of Foreign Affairs and the consular section of the respective state in Romania. Important: The client assumes full responsibility for the content and correctness of the text in the documents submitted to our office. We provide legalized translations in 36 foreign languages, at acceptable prices. The translation verification / correction service is included in the price of its authorization / legalization. Normally, a legalized translation is delivered within 1 working day, and urgently the delivery can be done on the same day (depending on the workload and the availability of our collaborating translators at that time. DIE HAAGER APOSTILLE Nach der Apostille oder der Bestätigung des Originaldokuments durch die zuständige Institution ist es für die Anerkennung erforderlich, dass ein vom Justizministerium autorisierter Übersetzer in die Sprache des Ziellandes übersetzt. In der Übersetzung muss der Text der Apostille erscheinen von einem Notar, und am Ende wird die legalisierte Übersetzung von der Notarkammer als Apostille oder Superlegalisiert und gegebenenfalls vom Außenministerium und der konsularischen Abteilung des jeweiligen Staates in Rumänien superlegalisiert. Wichtig: Der Kunde übernimmt die Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit des Textes in den bei unserem Büro eingereichten Dokumenten. Wir bieten legalisierte Übersetzungen in 36 Fremdsprachen zu akzeptablen Preisen. Der Übersetzungsprüfungs- / Korrekturdienst ist im Preis seiner Autorisierung / Legalisierung enthalten. Normalerweise wird eine legalisierte Übersetzung innerhalb eines Arbeitstages geliefert, und die Lieferung kann dringend am selben Tag erfolgen (abhängig von der Arbeitsbelastung und der Verfügbarkeit unserer mitarbeitenden Übersetzer zu diesem Zeitpunkt.
ACASA           SERVICII           PRETURI ORIENTATIVE           CARIERE           CONTACT
Contact rapid: 0721.800.309
APOSTILA DE LA HAGA
Respectam normele GDPR (vezi detalii)   l   Toate drepturile rezervate: www.traducerisector2.ro    l    Web design: www.hellodigital.ro
Suna acum:
TRADUCATOR AUTORIZAT ENGLEZA / GERMANA
PRO TRAD - BIROU TRADUCERI SECTOR 2 BUCURESTI